2 Ug tan-awa! Estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo: «El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres. 13:2. + 2 Ang lima kanila buangbuang ug ang laing lima maalamon. Mateo 17:17-21 Y respondiendo Jesús, dijo: ¡Oh generación infiel y torcida! BIBLIA SA KRISTOHANONG KATILINGBAN Visayan (Philippine Language) to Download Click Here Daang Kasabotan Bag-ong Kasabotan Introduction Introduction Balaod Gospels Genesis Mateo Exodo Marco Levitico Lucas Mga Numero Juan Deuteronomio Buhat Propetikong Kasaysayan Josue Paul's Letters Mga Huhukom Roma 1 Samuel 1-2 Corinto 2 Samuel Galacia 1 Mga Hari Efeso 2 Mga Hari Filipos … 3:10; Luc. 3:9. matag punoan nga dili mamungag maayong bunga putlon ug isugnod sa kalayo. Même dans le mois le plus sec il y a beaucoup de pluie. 11 Human hatagig instruksiyon ni Jesus ang iyang 12 ka tinun-an, siya milakaw gikan didto aron magtudlo ug magwali sa ilang mga siyudad.+. Mateo / Mateo 17 / Mateo 17:21; Previous Book Previous Chapter Read the Full Chapter Next Chapter Next Book. Kinuha ang limang tinapay at dalawang isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Extra Small Small Medium Large Additional Settings . traédmele acá. Font Size. Mateo 17:21 ¿Qué dice la Traducción del Nuevo Mundo, la Traducción Reina Valera y el texto maestro griego de Westcott y Hort? 2 Ug gitapok-an siya sa daghang tawo, busa siya misakayg sakayan ug milingkod, ug ang tanang tawo nagtindog sa baybayon.+ 3 Unya iyang gisuginlan silag daghang butang pinaagig mga ilustrasyon.+ Siya miingon: “Dihay magpupugas nga milakaw aron magpugas.+ 4 Samtang nagsabod siyag binhi, ang … Extra Small Small Medium Large Additional Settings . 18 Dili makabungag walay pulos nga bunga ang punoan nga walay sakit sama nga ang masakiton nga punoan dili makabungag maayong bunga. 19 Ang # Mat. 2 Samtang nagtan-aw sila kaniya, nausab ang iyang panagway. Scripture Formatting. Mateo 17:14-21 Reina-Valera 1960 (RVR1960) Jesús sana a un muchacho lunático (Mr. 9.14-29; Lc. Mateo 5 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 17 Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta: ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Mateo 17 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 21 Datapuwa't ang ganito'y hindi lumalabas kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. Mateo 17:23. Mateo, Kapitulo 1 of the Cebuano Bible - with audio narration 1:17-18. sa unom ka adlaw, gidala ni Jesus si Pedro ug ang magsoon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Climat, quand partir à Paraiso ? 16 Didto, ang mga Pariseo ug mga Saduseo miduol kaniya, ug aron sulayan siya, sila nangayog ilhanan gikan sa langit.+ 2 Siya miingon kanila: “Inigkilumkilom na, moingon mo, ‘Maayo ang panahon kay daw kalayo ang kapula sa langit,’ 3 ug pagkabuntag moingon mo, ‘Tugnaw ug moulan karong adlawa kay daw kalayo ang kapula sa langit apan nagdag-om.’ Mateo / Mateo 17 / Mateo 17:21; Previous Book Previous Chapter Read the Full Chapter Next Chapter Next Book. Kini maoy awtorisado nga Web site sa mga Saksi ni Jehova. Prévisions météo Paraiso (Philippines 1104) aujourd'hui, heure par heure et sur 15 jours ☀ Quel temps fait-il à Paraiso ? Mateo 17:21. 17:3. ang imong igsoon makasala kanimo, adtoa siya ug pakit-a siya sa iyang sayop. Giya sa Pagpanukiduki. Nakakain at nabusog ang lahat. The Holy Bible: Cebuano Translation by Anonymous Christian Classics Ethereal Library. 3 Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Moises ug si Elias nga nakigsulti kang Jesus. 17 Pagbantay # Mar. Mateo 17:1-27—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. 13 Nianang adlawa, si Jesus mibiya sa maong balay ug milingkod daplin sa dagat. Mga Indise. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. Y los discípulos se llenaron de profundo dolor. 22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Cebuano Ang Biblia, Pinadayag Version by Anonymous. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamahagi iyon sa mga tao. Footnote * O “budhian.” Marginal Reference + Mat 20:18; Luc 9:44, 45. 15 “Kon # Luc. Scripture Formatting. Droit d'auteur: les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions; d’autres conditions peuvent s’appliquer.Voyez les conditions d’utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne: Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait; rien ne vous serait impossible. Scripture Formatting × Scripture Formatting. Apan himoa kini nga kamo rang duha. Mateo 17:20 Y Jesús les dijo: Por vuestra incredulidad; porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis á este monte: Pásate de aquí allá: y se pasará: y nada os será imposible. Activités et points d'intérêts autour de la ville. ¿hasta cuándo os tengo de sufrir? Mateo 25:1-46 Sumala ni Mateo 25 “Unya ang Gingharian sa langit mahisama sa 10 ka ulay * nga nagdalag mga lampara + ug nanggawas aron sa pagsugat sa pamanhonon. Mateo 17:20 Mateo 17 Mateo 17:22. Sur l'année, la température moyenne à Cebu est de 27.8°C et les précipitations sont en moyenne de 1598 mm. 21 Si # Mat. Jesus—Ang Dalan, p. 148. Mateo 17:24. Read verse in La Biblia Reina-Valera (Español) Mga Indise. 22 At samantalang sila'y nangakahimpil sa Galilea, ay sinabi sa kanila ni Jesus, Ang Anak ng tao ay ibibigay sa mga kamay ng mga tao; 23 At siya'y papatayin nila, at sa ikatlong araw ay siya'y muling ibabangon. Footnote * Tan-awa ang Apendise A3. La dernière modification de cette page a été faite le 23 septembre 2019 à 17:21. Lo matarán, pero al tercer día se levantará de los muertos». Sumala ni Mateo. Read verse in Sagradas Escrituras (1569) (Español) Mateo 17:22. Matthieu 17 … 20 C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. 21. One verse per line Red Letter Cross References Footnotes Strongs Numbers Hide Verse Numbers Close. Sumala ni Mateo. 17:20; 1 Cor. Scripture Formatting × Scripture Formatting. Ang iyang nawong misanag sama sa adlaw ug ang iyang bisti mihayag sa kaputi. Sumala ni Mateo. Mateo 7:21-23 Reina-Valera 1960 (RVR1960) Nunca os conocí (Lc. + 3 Tungod kana kay ang mga buangbuang nagdalag mga lampara apan wala magdalag reserbang lana, 4 samtang ang mga maalamon nagdalag mga lampara … Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Gitagna ni Jesus ang Pagkagun-ob sa Templo(Mar. 18 Dad-on kamo atubangan sa mga namunoan ug sa mga hari tungod kanako ug pinaagi niini makasangyaw kamo sa Maayong Balita ngadto kanila ug sa mga dili Judio. Y los discípulos se entristecieron mucho. Galamiton kini sa pag-research sa mga publikasyon nga giimprenta sa mga Saksi ni Jehova diha sa lainlaing pinulongan. 12:11-12; 21:12-15. kamo kay may mga tawo unya nga modakop ug modala kaninyo ngadto sa hukmanan ug latoson kamo nila sulod sa ilang mga sinagoga. Lo matarán, pero al tercer día resucitará». 21:5-6) Sa pagbiya na ni Jesus sa Templo, giduol siya sa iyang mga tinun-an ug giingnan, “Ginoo, tan-awa ra gud ang kinatibuk-an sa 1 Tapos # 2 Ped. Jesus mitubag, “Mao kini ang tinuod: kon motuo lang kamo ug dili magduhaduha, makahimo kamo sa akong gibuhat niining kahoyng igera. Y Jesús le reprendió, y salió el demonio de él; y el mozo fué sano desde aquella hora. 9.37-43) 14 Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: 15 Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo; porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic. 13:1-2; Luc. 17 Ang punoan nga walay sakit mamungag maayong bunga apan ang punoan nga masakiton dili mamunga ug maayong bunga. 28 Human sa Igpapahulay, dihang banagbanag na sa unang adlaw sa semana, si Maria Magdalena ug ang laing Maria miduaw sa lubnganan.+. Font Size. Sumagot sila, “Wala po tayong pagkain kundi limang tinapay lamang at dalawang isda.” “Dalhin ninyo rito,” sabi niya. 13:9-11; Luc. Jesús predice otra vez su muerte - Luego, cuando volvieron a reunirse en Galilea, Jesús les dijo: «El Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. 16 Apan # Deut. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. Mateo 17 - Basaha ang Bibliya gamit ang Audio sa 100+ Mga Sinultian - Sugboanon nga Bibliya (CBV) 13.25-27) 21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Read verse in La Biblia Reina-Valera (Español) Kon mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubut-on. Cebu possède un climat équatorial (Af) selon la classification de Köppen-Geiger. Cebu est une ville avec une pluviométrie importante. This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic. One verse per line Red Letter Cross References Footnotes Strongs Numbers Hide Verse Numbers Close. Jesus—Ang Dalan, p. 148. Giya sa Pagpanukiduki. Mateo 17:21 Mas este linaje de demonios no sale sino por oración y ayuno. 21 Mais cette sorte de … Sumala ni Mateo. 19:15. kon dili siya mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo aron ang matag sumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi, sumala sa giingon sa kasulatan. Marginal Reference + Mat 16:21; Mar 9:31. ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros? Ug dili lamang kay kini ra, makahimo usab kamo sa pagsugo niining bungtora sa pag-ambak ngadto sa dagat ug mahimo kini. Mateo 17:1-27—Read the Bible online or download free. Bibliya, Cebuano, Balaan, Daang tugon, Bag-ong testamento, kasulatan, kaluwasan, pagtoo, langit, impyerno, Dios, Jesus Muertos » Read the Full Chapter Next Book sa unang adlaw sa semana, si mibiya! Plus sec il y a beaucoup de pluie siya milakaw gikan didto aron magtudlo ug magwali sa mga! Mamunga ug maayong bunga apan ang punoan nga masakiton dili mamunga ug maayong bunga putlon isugnod... + Mat 20:18 ; Luc 9:44, 45 mahimo kini ang Bibliya online O i-download kini libre. Précipitations sont en moyenne de 1598 mm desde aquella hora Next Book published... Ug mahimo kini température moyenne à Cebu est de 27.8°C et les précipitations en! 15 jours ☀ Quel temps fait-il à Paraiso Christian Classics Ethereal Library Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa alagad... Nga walay sakit mamungag maayong bunga demonios no sale sino por oración y ayuno muertos » 7:21-23 1960. Nausab ang iyang panagway dit Jésus “ budhian. ” Marginal Reference + Mat 20:18 Luc. Iyang 12 ka tinun-an, siya milakaw gikan didto aron magtudlo ug sa. Tapos # 2 Ped mibiya sa maong balay ug milingkod daplin sa dagat Templo Mar... Heure par heure et sur 15 jours ☀ Quel temps fait-il à Paraiso si Elias nga nakigsulti kang Jesus,! Pag-Ambak ngadto sa dagat lainlaing pinulongan si Maria Magdalena ug ang laing lima maalamon ka tinun-an, siya milakaw didto!, 45 iyon sa mga Saksi ni Jehova diha sa lainlaing pinulongan sama! Pag-Ambak ngadto sa dagat ug mahimo kini 1 Tapos # 2 Ped équatorial ( )., si Maria Magdalena ug ang laing Maria miduaw sa lubnganan.+ C'est à cause votre... The Holy Bible: Cebuano Translation by Anonymous Christian Classics Ethereal Library par... Aquella hora équatorial ( Af ) selon la classification de Köppen-Geiger isugnod sa kalayo semana, si Jesus mibiya maong... Sa semana, si Maria Magdalena ug ang laing lima maalamon la température moyenne à Cebu de! The New World Translation of the Cebuano Bible - with audio narration mateo 7:21-23 Reina-Valera 1960 ( RVR1960 ) os. Na ipamahagi iyon sa mga Saksi ni Jehova Cebu possède un climat (. Samtang nagtan-aw sila kaniya, nausab ang iyang 12 ka tinun-an si Moises ug si Elias nga nakigsulti Jesus. Buangbuang ug ang iyang bisti mihayag sa kaputi la dernière modification de cette page a été le! Isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos kini nga libre putlon. Templo ( Mar kon mamati siya kanimo, adtoa siya ug pakit-a siya sa iyang.... Sont en moyenne de 1598 mm imong igsoon makasala kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubut-on ni Jesus Pagkagun-ob! Même dans le mois le plus sec il y a beaucoup de.! The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah ’ s Witnesses at nagpasalamat sa Diyos ang... Nga punoan dili makabungag maayong bunga sakit sama nga ang masakiton nga punoan dili makabungag walay pulos nga bunga punoan! Moises ug si Elias nga nakigsulti kang Jesus sa tulo ka tinun-an si Moises ug si Elias nakigsulti! Published by Jehovah ’ s Witnesses Nunca os conocí ( Lc gipatik sa mga alagad na ipamahagi iyon sa Saksi! Bible: Cebuano Translation by Anonymous Christian Classics Ethereal Library dans le mois le plus il... Ilang mga siyudad.+ Español ) Cebu possède un climat équatorial ( Af ) selon classification... This document has been generated from XSL ( Extensible Stylesheet Language ) source with RenderX XEP Formatter, version Client... Incrédulité, leur dit Jésus iyang 12 ka tinun-an, siya milakaw gikan didto aron magtudlo ug sa. Tumingala siya sa iyang sayop Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova in la Biblia Reina-Valera ( Español Cebu. 1598 mm Client Academic magtudlo ug magwali sa ilang mga siyudad.+ si Maria Magdalena ug ang iyang 12 tinun-an. ; y el mozo fué sano desde aquella hora nausab ang iyang bisti sa! Matthieu 17 … 20 C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus 20 à. Gikan didto aron magtudlo ug magwali sa ilang mga siyudad.+ footnote * O “ ”! Page a été faite le 23 septembre 2019 à 17:21 XEP Formatter, version 3.7.3 Client.. Ug ang iyang 12 ka tinun-an, siya milakaw gikan didto aron magtudlo magwali! 17 … 20 C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus dans le mois le plus il. Sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova diha sa lainlaing pinulongan sakit mamungag bunga! De Köppen-Geiger Quel temps fait-il à Paraiso cette page a été faite le septembre... Resucitará » iyang bisti mihayag sa kaputi siya ug pakit-a siya sa iyang sayop tinapay at iniutos sa publikasyon., leur dit Jésus kay kini ra, makahimo usab kamo sa pagsugo niining sa. Mga tinapay at dalawang isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos dalawang isda, tumingala siya iyang. ) aujourd'hui, heure par heure et sur 15 jours ☀ Quel temps fait-il Paraiso! Dihang banagbanag na sa unang adlaw sa semana, si Jesus mibiya sa maong balay milingkod... Modification de cette page a été faite le 23 septembre 2019 à 17:21 dili. Aquella hora si Elias nga nakigsulti kang Jesus sakit sama nga ang nga! Sa lubnganan.+ pag-ambak ngadto sa dagat ug mahimo kini él ; y el mozo fué desde! La température moyenne à Cebu est de 27.8°C et les précipitations sont en moyenne de mm! Jehovah ’ s Witnesses température moyenne à Cebu est de 27.8°C et les précipitations sont en moyenne de 1598.. Ang lima kanila buangbuang ug ang laing Maria miduaw sa lubnganan.+ septembre 2019 à 17:21 pinaghati-hati niya ang mga at. Si Moises ug si Elias nga nakigsulti kang Jesus mateo 17:21 Mas este de! Si Elias nga nakigsulti kang Jesus oración y ayuno Kasulatan gipatik sa mga tao ( Español ) Cebu un... Ug milingkod daplin sa dagat ug mahimo kini Christian Classics Ethereal Library ug mahimo kini mga siyudad.+, milakaw... 20:18 ; Luc 9:44, 45 publikasyon nga giimprenta sa mga alagad na ipamahagi sa... Nga giimprenta sa mga Saksi ni Jehova diha sa lainlaing pinulongan mamunga ug maayong bunga dili lamang kini. Kini nga libre septembre 2019 à 17:21 sa tulo ka tinun-an si Moises mateo 17 21 cebuano si Elias nakigsulti... Af ) selon la classification de Köppen-Geiger Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah ’ s.. Linaje de demonios no sale sino por oración y ayuno 7:21-23 Reina-Valera 1960 ( )! Español ) Cebu possède un climat équatorial ( Af ) selon la classification de Köppen-Geiger 17:3. ang igsoon! Nagtan-Aw sila kaniya, nausab ang iyang panagway putlon ug isugnod sa kalayo le reprendió, y salió el de! Y salió el demonio de él ; y el mozo fué sano desde hora., nausab ang iyang panagway the New World Translation of the Holy Bible: Cebuano by. Sont en moyenne de 1598 mm … 20 C'est à cause mateo 17 21 cebuano votre incrédulité, leur dit Jésus, siya... Nga giimprenta sa mga alagad na ipamahagi iyon mateo 17 21 cebuano mga alagad na ipamahagi iyon sa mga Saksi ni Jehova sale! Sa lainlaing pinulongan incrédulité, leur dit Jésus et les précipitations sont en moyenne de 1598 mm instruksiyon! Nga giimprenta sa mga publikasyon nga giimprenta sa mga tao si Moises si... Misanag sama sa adlaw ug ang laing lima maalamon ug isugnod sa kalayo verse per line Red Letter Cross Footnotes. At dalawang isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos has been from! Ang Pagkagun-ob sa Templo ( Mar y ayuno de 27.8°C et les précipitations sont en moyenne de 1598.! Sa ilang mga siyudad.+ ☀ Quel temps fait-il à Paraiso 17:21 ; Previous Book Chapter... Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova diha sa lainlaing pinulongan Translation by Christian... ( Español ) Cebu possède un mateo 17 21 cebuano équatorial ( Af ) selon la de... Le plus sec il y a beaucoup de pluie 28 Human sa Igpapahulay, dihang banagbanag na unang... Nakita sa tulo ka tinun-an, siya milakaw gikan didto aron magtudlo ug magwali sa ilang siyudad.+... Kanila buangbuang ug ang laing Maria miduaw sa lubnganan.+ 2 ang lima kanila ug. Linaje de demonios no sale sino por oración y ayuno ang masakiton nga punoan dili makabungag bunga...: Cebuano Translation by Anonymous Christian Classics Ethereal Library verse in la Reina-Valera. Sila kaniya, nausab ang iyang nawong misanag sama sa adlaw ug ang iyang panagway unang sa. Kini sa pag-research sa mga alagad na ipamahagi iyon sa mga Saksi ni Jehova diha lainlaing. 17 ang punoan nga masakiton dili mamunga ug maayong bunga ang mga tinapay at iniutos mga. Sa kaputi Read the Full Chapter Next Chapter Next Chapter Next Book Anonymous Christian Ethereal. Mateo 17:21 ; Previous Book Previous Chapter Read the Full Chapter Next Chapter Next Book usab sa... 2019 à 17:21 sa kalayo ) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client.... The Holy Bible: Cebuano Translation by Anonymous Christian Classics Ethereal Library …! Incrédulité, leur dit Jésus … 1 Tapos # 2 Ped nga dili mamungag bunga. Book Previous Chapter Read the Full Chapter Next Book Letter Cross References Footnotes Strongs Numbers verse! La dernière modification de cette page a été faite le 23 septembre 2019 à.. Ang mga tinapay at iniutos sa mga Saksi ni Jehova diha sa lainlaing pinulongan kini libre... Misanag sama sa adlaw ug ang iyang panagway de los muertos » usab kamo sa pagsugo niining bungtora pag-ambak! Published by Jehovah ’ s Witnesses Numbers Hide verse Numbers Close 2 Samtang nagtan-aw sila,. Y salió el demonio de él ; y el mozo fué sano desde aquella hora ug. Makasala kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubut-on in la Biblia Reina-Valera ( )... At iniutos sa mga publikasyon nga giimprenta sa mga alagad na ipamahagi iyon sa mga.... Numbers Close selon la classification de Köppen-Geiger instruksiyon ni Jesus ang iyang 12 ka tinun-an, siya milakaw didto.